Finn Lerkenfeldt, Kjærbye, Lena Søborg: Hverdagsmaterialer i en ny sammenhæng

Under forberedelse